Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-западен“, звено гр. София, на ГД КПД

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за конкурса за длъжността „главен инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-западен“, звено гр. София, на ГД КПД

10.10.2018г.
Файлове