Списък  на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „държавен експерт” в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „държавен експерт” в отдел „Политики, стратегическо планиране и програми“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

30.10.2018г.
Файлове