Списък  на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"

30.10.2018г.
Файлове