СПИСЪК  на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, обявен със заповед №РД-05-28/28.12.2018 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „младши експерт” в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“, обявен със заповед №РД-05-28/28.12.2018 г.

21.01.2019г.