СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса  за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Враца, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, обявен със заповед №РД-05-2/17.01.2019 г.

СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол-северен“ в звеното в гр. Враца, главна дирекция „Контрол по правата на детето“, обявен със заповед №РД-05-2/17.01.2019 г.

11.02.2019г.