Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността „младши експерт” в дирекция „Aдминистративно-правно и финансово-стопанско обслужване“

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до интервю за длъжността „младши експерт” в дирекция „Aдминистративно-правно и финансово-стопанско обслужване“

26.09.2018г.
Файлове