Списък на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „инспектор” в отдел „Мониторинг и контрол - северен“ , звено в гр. Варна, на ГД КПД

Списък на допуснати и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „инспектор” в отдел „Мониторинг и контрол - северен“ , звено в гр. Варна, на ГД КПД

10.10.2018г.
Файлове