Kласиране на кандидатите за длъжността – „младши експерт” и  „главен експерт” в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

Kласиране на кандидатите за длъжността – „младши експерт” и „главен експерт” в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“

11.08.2020г.

Kласиране на кандидатите от първо до трето място за конкурсите за  длъжността „младши експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО  – дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“  и  за  длъжността – „главен експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО – дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, отдел „Политики стратегическо планиране и програми“.

Класиране "главен експерт"

Класиране "младши експерт"