Кариери

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…
26.01.2021г.

Обява за длъжността главен експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на дет…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
25.01.2021г.

Обява за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на дет…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
25.01.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето,…
15.01.2021г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
09.12.2020г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
09.12.2020г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

Класиране на кандидатите за длъжността "старши инспектор".
20.08.2020г.

Kласиране на кандидатите за длъжността – „младши експерт” и „главен експерт” в…

Kласиране на кандидатите от първо до трето място за конкурсите за  длъжността – „младши експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО…
11.08.2020г.

Допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши инспектор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
03.08.2020г.

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати
23.07.2020г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати  
23.07.2020г.

Конкурс за "Старши инспектор"

Обява за конкурс за длъжност "Старши инспектор" - отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с изнесено работно място  …
17.07.2020г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.