Кариери

Конкурс за "Младши експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за "Главен експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.

Конкурс за „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
01.06.2020г.

Конкурс за длъжността „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ“

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.02.2020г.

Конкурс за длъжността „Инспектор“

Държавна агенция за закрила на детето  обявява конкурс за длъжността „Инспектор“ в отдел „Мониторинг и контрол -  …
25.02.2020г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” в дирек…

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и финансово…
24.02.2020г.

Конкурс за длъжността „ДИРЕКТОР“ дирекция „Административно-правно и финансово-…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
05.02.2020г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.