Кариери

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” отдел „Мониторинг и контрол - северен“, Главна…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
19.09.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "мл…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-…
14.09.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила…
12.09.2018г.

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правн…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.08.2018г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪ…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
23.08.2018г.

Конкурс за длъжност "старши инспектор" в отдел "Мониторинг и конт…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Мониторинг и контрол - З…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от З…

Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа, в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД
10.04.2018г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати
01.12.2017г.

ОБЩ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати
24.11.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати
13.11.2017г.