Кариери

Конкурс за “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР ” отдел „Мониторинг и контрол - западен“, главна ди…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
19.09.2018г.

Конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” отдел „Мониторинг и контрол - северен“, Главна…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
19.09.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "мл…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-…
14.09.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила…
12.09.2018г.

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правн…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.08.2018г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪ…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
23.08.2018г.

Конкурс за длъжност "старши инспектор" в отдел "Мониторинг и конт…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Мониторинг и контрол - З…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от З…

Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа, в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД
10.04.2018г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати
01.12.2017г.