Кариери

ДАЗД обявява конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контр…

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – Западен “ с център гр. София,…
30.05.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отде…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – северен“, с…
28.04.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „ЕКСПЕРТ ПО МРЕЖОВА И…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „ЕКСПЕРТ ПО МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ II СТЕПЕН“ в…
24.04.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отде…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен“ с…
24.04.2023г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Експерт по мрежов…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност II степен“…
28.03.2023г.

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен…

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол…
28.03.2023г.

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен…

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол…
28.03.2023г.

ДАЗД обявява конкурс за длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурнос…

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Експерт по мрежова и информационна сигурност“  в дирекция „Административно-правно…
09.03.2023г.

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контр…

ДАЗД обявява конкурс за  длъжността „Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол – западен “ с център гр. София,…
09.03.2023г.

Kонкурс за длъжността “Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен…

Kонкурс за  длъжността “Главен експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “- с център гр. Русе, Главна дирекция…
09.03.2023г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и…
08.11.2022г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „главен юрисконсулт“ в ДАЗД. Списък
14.10.2022г.