09.05.2018г.
Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите… още
10.04.2018г.
Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа, в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД още
01.12.2017г.
Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати още
24.11.2017г.
Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати още
13.11.2017г.
Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати още
13.11.2017г.
Документи се подават до 23.11.2017г.  (16 часа) Списък на допуснатите кандидати още
03.11.2017г.
Списък на допуснатите кандидати още
22.06.2017г.
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“  В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ФИНАНСОВО-СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: ДО 19-ТИ… още
27.04.2017г.
Допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит – решаване на тест  на 19.05.2017  г. (петък) от 11.00 часа в сградата на ДАЗД, гр. София, ул. „Триадица” № 2, ет. 5, западен коридор, стая № 657 още
10.04.2017г.
Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа още
10.03.2017г.
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРOДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.