14.09.2018г.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ още
12.09.2018г.
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила, сътрудничество и координация“, дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“ още
27.08.2018г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-12/24.08.2018г. на председателя на ДАЗД обявява конкурс за  длъжността   “ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ”… още
23.08.2018г.
На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №РД-05-11/22.08.2018г. на председателя на ДАЗД се обявява конкурс за  длъжността   “ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ”… още
09.05.2018г.
Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за… още
09.05.2018г.
Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите… още
10.04.2018г.
Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа, в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД още
01.12.2017г.
Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати още
24.11.2017г.
Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати още
13.11.2017г.
Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати още
13.11.2017г.
Документи се подават до 23.11.2017г.  (16 часа) Списък на допуснатите кандидати още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.