Кариери

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за…
04.02.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността - "Младши експерт" в отдел „Мониторинг и контрол -  северен…
31.01.2022г.

ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати НА КОМИСИЯ, назначена със запо…

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на комисия, назначена със заповед №РД-05-2/10.01.2022г., за…
28.01.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Младши експерт“ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“  –  в отдел „…
19.01.2022г.

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мони…

Допуснатите и недопуснати кандидати от конкурс за „младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол -  северен “ Списък с…
12.01.2022г.

Обява за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен “-…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
10.01.2022г.

Обява за длъжността “Младши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - северен “…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
23.12.2021г.

Обява за длъжността „Младши експерт“ отдел „Мониторинг и контрол - северен “…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
12.11.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-…

Класиране на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Административно-правно и финансово…
15.07.2021г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директо…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и…
01.07.2021г.

Обява за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно и финансово-ст…

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
14.06.2021г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсу…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и…
14.06.2021г.