Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Кариери

Обява за длъжността главен експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на дет…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
25.01.2021г.

Обява за длъжността старши експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на дет…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
25.01.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето,…
15.01.2021г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
09.12.2020г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
09.12.2020г.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ИНСПЕКТОР

Класиране на кандидатите за длъжността "старши инспектор".
20.08.2020г.

Kласиране на кандидатите за длъжността – „младши експерт” и „главен експерт” в…

Kласиране на кандидатите от първо до трето място за конкурсите за  длъжността – „младши експерт” в АДМИНИСТРАТИВНО…
11.08.2020г.

Допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Старши инспектор

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати
03.08.2020г.

ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати
23.07.2020г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“

⇒ Списък на допуснати и недопуснати кандидати  
23.07.2020г.

Конкурс за "Старши инспектор"

Обява за конкурс за длъжност "Старши инспектор" - отдел „Мониторинг и контрол -  западен “- с изнесено работно място  …
17.07.2020г.

Конкурс за "Младши експерт"

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
06.07.2020г.