Кариери

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "мл…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността "младши експерт" в дирекция „Административно-…
14.09.2018г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Международна закрила…
12.09.2018г.

Конкурс за длъжност "Младши експерт" в Дирекция „Административно-правн…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
27.08.2018г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪ…

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за…
23.08.2018г.

Конкурс за длъжност "старши инспектор" в отдел "Мониторинг и конт…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2 ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

Конкурс за длъжност "инспектор" в отдел "Мониторинг и контрол - З…

Държавна агенция за закрила на детето гр. София 1051, ул. „Триадица” №2  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…
09.05.2018г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл. 10а, ал. 1 и 2 от З…

Документите се подават до 20.04.2018 г. , 12:00 часа, в стая 684, 5. етаж, източен коридор на ДАЗД
10.04.2018г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 12.00 часа на 11.12.2017 г. Списък на допуснатите кандидати
01.12.2017г.

ОБЩ КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Документи се се подават до 16.00 часа на 04.12.2017 г. Допуснати кандидати
24.11.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 16.00 часа на 23.11.2017г. Списък на допуснатите кандидати
13.11.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от Зак…

Документи се подават до 23.11.2017г.  (16 часа) Списък на допуснатите кандидати
13.11.2017г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.