Кариери

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – главен юрисконсулт,…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността – главен  юрисконсулт, в дирекция „Административно-правно и…
01.08.2022г.

Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - западен “

Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Мониторинг и контрол - западен “ с център гр. София, Главна дирекция „…
21.07.2022г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати ЗА ДЛЪЖНОСТТА – „Главен юриск…

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен юрисконсулт“ на комисия, назначена със…
15.07.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ в дирекция „…
08.07.2022г.

Обява за „Главен юрисконсулт “ в дирекция „Административно-правно и финансово-ст…

Обява за „Главен юрисконсулт “ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“.  Обява
21.06.2022г.

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността-Старши експерт, в дирек…

Класиране на кандидати от проведен конкурс за длъжността-Старши експерт, в дирекция „Политики и програми за детето,…
30.05.2022г.

Протокол от провеждане на конкурс ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В дирекция „П…

Протокол от провеждане на конкурс  за длъжността „Старши експерт“  в дирекция „Политики и програми за детето,…
27.05.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Старши експерт“  в дирекция „Политики и…
05.05.2022г.

Конкурс за „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-…

Конкурс за  „главен юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“    
21.04.2022г.

Обява за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, ст…

Обява за длъжност „Старши експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.…
15.04.2022г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен счетов…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  –  „Главен счетоводител“ в  дирекция „Административно-…
21.03.2022г.