Кариери

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ

Списък на допуснатите кандидати
03.11.2017г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „…
22.06.2017г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В…

Допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит – решаване на тест  на 19.05.2017  г. (петък) от 11.00 часа в сградата…
27.04.2017г.

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ…

Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа
10.04.2017г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИ…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ СПИСЪК НА…
10.03.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от За…

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ за 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - ЗАПАДЕН” (ГР…
24.11.2016г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел "Международна закрила, сътру…

за 1 бройка за длъжността „МЛАДШИ  експерт” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ…
23.08.2016г.

Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратег…

Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратегическо планиране и програми" на Дирекция "…
09.08.2016г.

Конкурс за длъжностите "главен инспектор" в Отдел "Мониторинг и к…

    Конкурс за длъжностите "главен инспектор" в Отдел "Мониторинг и контрол - Западен" и за "главен…
25.05.2016г.

Конкурс за длъжността "държавен експерт" /2 бр./ в отдел "Политик…

  Конкурс за длъжността "държавен експерт" /2 бр./ в отдел "Политики, стратегическо планиране и програми…
17.05.2016г.

Конкурс за длъжността „директор” на Дирекция „Политики и програми за детето, стр…

   1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „директор”:…
15.04.2016г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.