Кариери

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директо…

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати на конкурса за длъжността „Директор” в дирекция „Административно-правно и…
01.07.2021г.

Обява за длъжността директор на Дирекция „Административно-правно и финансово-ст…

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
14.06.2021г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсу…

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и…
14.06.2021г.

Обява за длъжността – Главен юрисконсулт в дирекция „Административно-правно и фи…

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
28.05.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "старши експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността „старши експерт“, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр. Русе и с…
02.03.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "главен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр. София,…
02.03.2021г.

Обява за длъжността – държавен експерт в дирекция „Политики и програми за дете…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
27.02.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…
27.02.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Главен експерт“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Главен експерт, отдел "Мониторинг и контрол - западен” с център гр.…
11.02.2021г.

Допуснати и недопуснатите кандидати за длъжността – „Старши експерт“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността – Старши експерт, отдел "Мониторинг и контрол - северен” с център гр.…
11.02.2021г.

Класиране на кандидатите за длъжността "държавен експерт"

Класиране на кандидатите за длъжността – „държавен експерт“ в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо…
26.01.2021г.

Обява за длъжността главен експерт в Главна дирекция „Контрол по правата на дет…

На основание чл. 10 а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за…
25.01.2021г.