Кариери

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН…

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ ЗА 1 БРОЙКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „…
22.06.2017г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" В…

Допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит – решаване на тест  на 19.05.2017  г. (петък) от 11.00 часа в сградата…
27.04.2017г.

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ…

Краен срок за подаване на документи 20.04.2017 г. 16.00 часа
10.04.2017г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИ…

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ СПИСЪК НА…
10.03.2017г.

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ на основание чл.10а, ал.1 и 2 от За…

КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ за 1 ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ - ЗАПАДЕН” (ГР…
24.11.2016г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел "Международна закрила, сътру…

за 1 бройка за длъжността „МЛАДШИ  експерт” В ОТДЕЛ „МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНАЦИЯ“ НА ДИРЕКЦИЯ…
23.08.2016г.

Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратег…

Конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Политики, стратегическо планиране и програми" на Дирекция "…
09.08.2016г.

Конкурс за длъжностите "главен инспектор" в Отдел "Мониторинг и к…

    Конкурс за длъжностите "главен инспектор" в Отдел "Мониторинг и контрол - Западен" и за "главен…
25.05.2016г.

Конкурс за длъжността "държавен експерт" /2 бр./ в отдел "Политик…

  Конкурс за длъжността "държавен експерт" /2 бр./ в отдел "Политики, стратегическо планиране и програми…
17.05.2016г.

Конкурс за длъжността „директор” на Дирекция „Политики и програми за детето, стр…

   1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „директор”:…
15.04.2016г.