Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Конвенция на ООН за Правата на детето – адаптирана версия за деца

26.07.2018г.
Файлове

Всяко дете в България под 18 години има права. Правата са това, което ти е необходимо за да оцелееш, да се развиваш и да постигнеш пълния си потенциал. Всички права са еднакво важни и са свързани помежду си. Роден си с тези права и никой не може да ти ги отнеме.

УНИЦЕФ България иска да подкрепи теб и училището ти да научите повече за правата, уважението и отговорностите към себе си и към другите в България и по света. Използваме Конвенцията за правата на детето, която през 2014 г. става на 25 години, за да се уверим, че всеки участва и е уважаван. Това включва да имаш истински възможности да изкажеш мнението си за твоето училище и възможности да го направиш най-доброто възможно училище.