Консултативен съвет

ЗАСЕДАНИЕ НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДАЗД

На 01 август 2019 г.,  в зала 5 на министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на консултативния…
12.06.2020г.

Същност и функции на Консултативния съвет по въпросите на децата

Към Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е създаден Консултативен съвет по въпросите на децата. Той е…
17.04.2018г.