Контакти

18.07.2018г.

гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
тел.: +359 2 933 90 10
факс: +359 2 980 24 15
email: sacp@sacp.government.bg

 

Звено за административно обслужване – приемна
тел. +359 2 933 90 11 от 09:00 до 17:30 ч. всеки работен ден.

Пресцентър
+ 359 2 933 90 65
+ 359 2 933 90 66

Цветелина Георгиева
Tsvetelina.Georgieva@sacp.government.bg

Приемно време на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето, д-р Елеонора Лилова:
Понеделник от 14:00 ч. до 16:00  ч.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение. Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.

Реализирани Европейски програми и проекти в защита на децата на България

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Във връзка с настоящата седмица по правата на децата от 14-ти до 20-ти ноември 2016г., Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД организират всекидневно инициативи в различни градове на страна.... още

 

Информация за извършена проверка в Детска градина „Брезичка“ гр. Бургас, на 05 и 06.02.2018 г...

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.