23.11.2018г.
Регистър на доставчиците на социални услуги за деца, на които е отказано издаването на лиценз от председателя на ДАЗД. още
14.11.2018г.
Регистър на доставчиците на социални услуги за деца, които притежават лиценз, издаден от председателя на ДАЗД. още
28.02.2018г.
Регистър на доставчиците на социални услуги за деца, чиито лиценз е бил отнет от председателя на ДАЗД. още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.