Анализ за дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца през 2012 г.

09.12.2012г.
Файлове