Могат ли възрастните да мислят като деца и трябва ли децата да мислят като възрастните?

Ива Иванова, член на Съвета на децата, представи презентация на тема “Могат ли възрастните да мислят като деца и трябва ли децата да мислят като възрастни” по време на Тринадесета световна среща на българските медии, която се проведе от 4 до 8 октомври 2017г. в Кишинев, Молдова.