На 8.02. 2018 г. в 11 ОУ „Елин Пелин“ в Перник бе дадено официалното начало на инициативата на Съвета на децата към ДАЗД  за осъществяване на национална кампания „Дни на дигитално-медийната грамотност“

На откриването присъстваха г-жа Ирена Соколова, областен управител на Перник; комисар Явор Колев, ГДБОП; Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, Деян Благоев от софтуерна фирма Булбера и Радиона Никова от ДАЗД.

        „Защита на правата на децата в дигитална среда и превенция на рисковете в мрежата“ е един от приоритетите за ДАЗД в Национална програма за закрила на детето.

        Съветът на децата, подкрепен от експертите на ДАЗД и партньорски организации организира в 15 области в страната – Силистра, Русе, Стара Загора, Кърджали, Хасково, Видин, Враца, Перник, Велико Търново,Габрово, Добрич, Монтана, Плевен, Сливен, Бургас прожекции на филма на БНТ „Кой е срещу теб в мрежата“, последвани от разговори за същността на дигиталната грамотност и безопасното използване на интернет.  Инициативата се реализира с подкрепата на БНТ, ГДБОП, софтуерната фирма“Булбера“.

Дефиниция за медийна грамотност:

Способност да се намира, преценява, използва и произвежда правдива информация в изобилието от медийни и дигитални източници и умения за ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора в онлайн среда.

Как медийната грамотност помага на децата?

Развиват умения за критично мислене, които са им от полза както във виртуалния, така и в реалния свят.

Разбират как се формират и какви са целите на различните медийни послания.

Разпознават дезинформация и лъжливи внушения.

Възползват се от богатството от информация, за да се учат, образоват и развиват.

Предпазват се от злоупотреби и посегателства онлайн.

Стават пълноправни участници, а не само консуматори в съвременната информационно-медийна среда.

Изразяват позиции по различни въпроси, които ги засягат.

 

 

 

/ In новина, Пресцентър / By Галина Тимова / Коментарите са изключени за На 8.02. 2018 г. в 11 ОУ „Елин Пелин“ в Перник бе дадено официалното начало на инициативата на Съвета на децата към ДАЗД  за осъществяване на национална кампания „Дни на дигитално-медийната грамотност“