24.11.2020г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова участва в Годишната среща за партньорски преглед по изпълнението на Програмата за сътрудничество между УНИЦЕФ и правителството на Р България през 2020 г. и за обсъждане на… още
20.11.2020г.
„Днес, на 20 ноември, си припомняме, че преди 31 години беше приет първият специфичен за децата инструмент за правата на човека, най-ратифицираният документ за правата на човека в историята на Организацията на обединените нации, със 196 държави –… още
20.11.2020г.
В седмицата, в която отбелязваме 31 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, Управителният комитет за правата на детето (CDENF) към Съвета на Европа организира второто си пленарно заседание за тази година.   Председателят на… още
20.11.2020г.
На 20 ноември през 1989 г. е приета Конвенцията на ООН за правата на детето. Всички държави-членки на ООН, ратифицирали Конвенцията, поемат ангажимента, не само да зачитат принципите ѝ, но и да осигурят условия, те да се спазват. Отбелязването на… още
18.11.2020г.
На 18 ноември 2020 г. се отбелязва Европейския ден за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие. Той е посветен на темата „Предотвратяване на рисково поведение от деца: самостоятелно генерирани от деца сексуални изображения и/… още
17.11.2020г.
По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето за първи път в България се въвежда общопризнатата програма на Световната здравна организация за обучение на родители на деца със затруднения в развитието. Пилотното тестване на програмата ще… още
03.11.2020г.
Децата, които са представители на всички области в страната, се включиха във второто за годината заседание на Съвета на децата. То се проведе онлайн на 3 ноември 2020 г. онлайн, поради наложените мерки срещу разпространението на COVID-19. Съветът… още
12.10.2020г.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, бе официален гост на тържественото освещаване на Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Таланти и иновации“ в град Елин Пелин. Той е реализиран от Сдружение „… още
08.10.2020г.
Държавната агенция за закрила на детето и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ с подкрепата на Регионалното управление за образование организираха обучителен семинар за училищни екипи – психолози, педагогически съветници и директори от… още
02.10.2020г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 обявява прием на проектни предложения по процедура „Детски кътове“ Допустими кандидати са: работодатели и институции от централната и местна власт. Кандидатите… още
24.09.2020г.
За шеста поредна година Държавната агенция за закрила на детето подкрепя Европейската седмица на спорта #BeActive в България, която се организира от министерството на младежта и спорта. Инициативата стартира със спортни демонстрации и активности на… още
18.09.2020г.
Служителите на Държавната агенция за закрила на детето се събраха на изнесена работна среща и обучение, която се проведе в периода 16-18 септември 2020 г. Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова откри събитието със синтезиране и обобщаване на… още

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.