АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

30.05.2019г.

Националната телефонната линия за деца (НТЛД) 116 111 е създадена от ДАЗД преди десет години. В България това e първата линия за консултиране, информиране и помощ на деца, но на нея се обаждат и много родители и възрастни, които биха искали да получат съвети за възпитанието на децата. Телефонната линия има национално покритие, функционира 24 часа,  7 дни в седмицата и е безплатна за всички.

НТЛД 116111 е възможност за всички – деца, родители, професионалисти, роднини, съседи, приятели, близки – независимо дали са от град или малко село, дали имат тежък проблем или дребно питане, да се обадят на тази линия и да разговарят със специалист.

За десет години хиляди родители са се свързали с нас, за да търсят информация, насочване, да споделят, че детето им е станало обект на лошо отношение или просто да обсъдят въпроси, свързани с децата им. Голям е броят и на близки на деца или граждани, които са ни търсили, обезпокоени за някое дете. Този значителен брой обаждания, консултации, насочвания, доказва, че тази услуга е необходима и полезна. За този период на телефонната линия са постъпили около 800 000 обаждания. Проведени са над 135 000 консултации – с деца, както и с родители, близки на деца, загрижени граждани.

Децата, ако пожелаят могат да запазят своята анонимност. Преди всичко децата говорят и търсят съвет за своите взаимоотношения – с връстници, с приятели, за романтични увлечения, за разочарования и колебания, свързани с тях. Искат да говорят и за свои преживявания на самота или тревожност или да задават свои въпроси. С други думи, за нормалните неща, свързани с порастването.

Когато децата и възрастните, пожелаят да разкрият своята самоличност, данни и координати, сигналите се изпращат незабавно на съответната дирекция „Социално подпомагане“ за извършване на проучване и оценка на постъпилата информация. През годините е имало случаи, когато се е налагало да се помага на деца и юноши спешно и ДАЗД винаги е подхождала отговорно и в синхрон с всички други компетентни органи по закрила на детето в България – МВР, МОН, общини, АСП. В дирекциите „Социално подпомагане“ има създадени отдели „Закрила на детето“, които са местни структури на Агенцията за социално подпомагане и социалните работници поемат работата по сигнала. В зависимост от проблема се сигнализират и органите на МВР (съответното районно управление или към „Национална система 112“) и регионалните управления на образованието към МОН.

Всеки сигнал се регистрира писмено в Държавната агенция за закрила на детето, която наблюдава и контролира работата по сигналите. Дирекциите „Социално подпомагане“ са задължени да изпратят в Държавната агенция за закрила на детето информация за резултатите от предприетите от тяхна страна действия. 

През определен период от време обслужването на линията се възлага от ДАЗД на доставчик на социални услуги след провеждане на конкурсна процедура по Закона за обществените поръчки. Финансирането на НТЛД 116111 е от държавния бюджет и други източници на финансиране за тази линия не се допускат и използват. Изискванията към екипа, който обслужва линията е да бъде съставен от професионалисти – бакалаври или магистри в сферата на психологията, педагогиката, социалните дейности. Всеки член на екипа преминава през внимателна селекция и серия интервюта, специализирано обучение за телефонно консултиране, и етап на наблюдение на работата му. От членовете на екипа се изисква не само образование, но и висока мотивация, желание за работа с деца, искрен интерес към проблемите на децата и детското развитие, комуникативност и търпеливост. Предвидено е екипът периодично да преминава през надграждащи обучения, за да се повишава капацитета за работа по трудни случаи.

В момента НТЛД 116 111 на ДАЗД се обслужва от професионалистите на „Асоциация Анимус“. Това са хора с дългогодишен опит и висока квалификация, преминали през поредица специализирани обучения и спазващи правилата за поведение и реакция, разписани от ДАЗД, и в съответствие с разпоредбите на Закона за закрила на детето.