Анкета на ДАЗД: Познавате ли европейските стратегически документи за правата на децата

06.11.2015г.

Познават ли децата европейските стратегически документи за правата на децата, какво е мнението им по проекта на Съвета на Европа за нова Стратегия за правата на децата 2016 – 2021 г. Отговор на тези въпроси търси Анкета на Държавната агенция за закрила на детето. Тя е насочена към децата на възраст от 14 до 18 години, достъпна е за попълване до 14 ноември т.г., а целта й е да провокира активност и интерес у децата към правата им. Резултатите от анкетата ще бъдат обявени до 20 ноември, когато се навършват 26 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

Проектът на Съвета на Европа за нова стратегия за промотиране и защита правата на децата за периода 2016-2021 г. разглежда основните предизвикателства за правата на децата през следващите години, съпътстващите действия за справяне с тях - сътрудничество, поддържане на партньорства и ефективна комуникация. Определени са пет приоритетни сфери:
<ul>
<li>Равни възможности за всички деца</li>
<li>Участие на всички деца</li>
<li>Живот без насилие за всички деца</li>
<li>Право на справедливост за всички деца</li>
<li>Участие и защита в дигитална среда.</li>
</ul>
Анкетата може да попълните тук: https://docs.google.com/forms/d/1TiKAw8V4nKhx4cmSrMoO5ACUwu5bBw2Bh-X8h4…

&nbsp;