Апел към участниците в предизборната кампания

30.09.2016г.

В навечерието на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент, както и предстоящият референдум, апелирамe към лидерите на партии и всички останали участници в нея, да съхраним децата като не ги въвличаме в политическа агитация.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/apel_kampania.pdf" download="all" viewer="google"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.