БЕЗОПАСНО ЛЯТО ЗА ДЕЦАТА

09.07.2021г.

Скъпи деца, уважаеми родители и граждани,

Лятото е най-хубавото време от годината! Време за ваканция, отмора, свобода и игри. Време, в което децата могат да си вземат почивка от натоварения учебен процес, да отидат на море или планина, да създават нови приятелства навън и в интернет. Лятото обаче е и периодът, в който има най-голям риск от инциденти и случки с неочакван край.

Като председател на Държавната агенция за закрила на детето, се обръщам с апел към всички Вас – деца, родители и възрастни, да бъдем още по-внимателни във ваканционния период към живота и здравето на децата. Нека да се опитаме да предотвратяваме навреме трагичните инциденти и наранявания на деца, както и да ги информираме за опасностите, които съществуват в различни ситуации на море, планина, парка, обществени места, интернет или в дома. Ако видим дете в беда, риск от нараняване или нужда от помощ, вярвам, че няма да останем безучастни!

От името на Държавната агенция за закрила на детето, призовавам всички за отговорно отношение и специално внимание към децата, независимо дали са наши близки, дали ги познаваме или не, като се грижим те да са:

- в безопасност в превозните средства и на улицата: напр., за да се избегнат опасности, децата трябва да се научат да седят на задната седалка с всички автомобилни аксесоари и предпазни колани, както и да не се надвесват от прозорците на обществен транспорт, да се оглеждат в двете посоки при пресичане на улицата и др.;

- в безопасност на места за игра: децата не трябва да се оставят без надзор и контрол дори в районите за игра, вкл. на детските площадки, защото неволно могат да се наранят и да имат нужда от адекватна и навременна помощ;

- безопасна почивка на море: децата не трябва да се оставят без надзор в близост до вода и водоеми. Много е важно децата да се научат да плуват от най-ранна възраст. През лятото те трябва да бъдат с максимална степен на защита от слънцето и не бива да излизат навън в най-горещите часове на деня, да играят на сянка, да пият много вода и освежаващи течности;

- безопасна почивка в планината: детето трябва да бъде подходящо облечено и екипирано. Да бъде в добра форма и подготвено да разпознава отровните насекоми и опасни влечуги, както и отровни растения или гъби, за да не се докосват до тях;

- безопасна храна: децата трябва да се хранят здравословно, да се учат да избягват опасни храни и продукти с изтекъл срок на годност, особено в дните с висока температура, които лесно развалят храната;

- безопасност в интернет: да осигурим киберсигурност и цифрова култура на общуване и използване на различни приложения и компютърни игри за децата.

Във връзка с продължаващата коронавирусна инфекция е необходимо да продължим да обръщаме внимание и върху дезинфекцията, добрата лична хигиена,  използването на лични хигиенни средства, както и всички правила за предотвратяване на заразяване с нови инфекции.

Нека с грижа, желание и общи усилия да сме бдителни и да съумеем да съхраним живота и здравето на всяко дете!

Весело лято на малки и големи!

 

д-р Елеонора Лилова

Председател на ДАЗД