Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Безплатна национална телефонна линия за деца 116111

03.10.2016г.

Разговорът с консултантите на Националната телефонна линия е безплатен. С тях можеш да се свържеш по всяко време на денонощието. Може да позвъниш от стационарен или мобилен телефон. Ако нямаш възможност да използваш телефон или пък по някаква причина не желаеш, може да изпратиш e-mail или да зададеш въпрос на електронната страница на Линията.

[su_slider source="media: 4025" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]