БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО Г-ЖА ЕЛЕНА ПЕТРОВА – ЕДНА ДОБРА ДАМА, ЕДНО ДОБРО СЪРЦЕ

27.11.2018г.

 

 

 

„Онзи, който прави добро на другите, прави добро на себе си със самия акт на извършването на доброто, тъй като съзнанието за извършеното добро е най-висшата награда за човека“ /Сенека/. Красноречив пример за непреходността на тази сентенция от римско време до наши дни, е благородният жест на една добра дама, с едно добро сърце. Това е актрисата Елена Петрова – обаятелна и благородна, неподправена и отзивчива, тя стана част от хуманната инициатива на Държавната агенция за закрила на детето – връчването на отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Г-жа Петрова, като водеща на официалната церемония по награждаването, която се състоя на 21-ви ноември в „Триъгълна кула“, допринесе със своята харизма и лично отношение към каузата за повишаване на благосъстоянието на децата в България. Безкористно, водена от идеалистични подбуди, Елена Петрова бе водеща на тържеството и така се превърна в лице на кампанията. Отново безвъзмездно, тя дари своя глас за озвучаване на аудиоклиповете, излъчени по Българското национално радио за популяризирането на три кампании на ДАЗД, а именно: за отличителния знак на Държавната агенция за закрила на детето „Аз гарантирам щастливо детство“, кампанията срещу насилието и кампанията за задължението на всеки гражданин да сигнализира институциите, ако види дете в риск.

От името на ДАЗД, и в качеството си на председател на Агенцията, изразявам своята искрена благодарност и признателност към Елена Петрова, затова, че чрез своята популярност дава гласност и се отъждествява с благородни каузи като тези на ДАЗД. Вярвам, че това сътрудничество ще продължи и занапред, защото „най-добрият начин да се запази спомен за добрите дела, е тяхното повтаряне“/Ф. Бейкън/.

 

 

С признателност: д-р Елеонора Лилова

Председател на ДАЗД

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.