Благодарствено писмо до ДАЗД от Ан Кроули - консултант към Съвета на Европа

27.04.2017г.

Скъпи колеги,

Пиша, за да благодаря на всички ви за гостоприемството към мен и Мике, докато бяхме в София в началото на седмицата. Изключително много се насладих на семинара и на посещението в красивия ви град. Срамота е, че не можах да остана за по-дълго. Беше удоволствие да се запозная с всички вас и да ви опозная по-добре.

Пожелавам ви всичко най-хубаво в пилотирането на детското участие чрез Инструмента за оценка и очаквам с нетърпение да узная отзивите ви. Както знаете, моята колежка, Мике Шурман, ще продължи да поддържа връзка с вас, оказвайки текуща подкрепа, както бе пожелано.

Хиляди благодарности.

[su_slider source="media: 3070" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.