Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

България има първи сензорни терапевти за работа с деца с аутизъм

18.08.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова и популярни творчески личности връчиха днес сертификатите на първото поколение сензорни терапевти в България. Обучението е инициирано и организирано от Фонд за терапии за деца с аутизъм с подкрепата на министерствата на здравеопазването и на образованието. В продължение на три месеца – от юли до септември т.г., 13 ресурсни учители от София, Добрич, Смолян, Стара Загора, Велико Търново, ДМСГД – Бургас и специалисти от Център за работа с деца с аутизъм „Тацитус“ и Център за деца с проблеми в развитието - Студентски град, са преминали курс на обучение при световно известния лектор Кристиане Куул, усъвършенствала сензорна интеграция в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център Мюнхен, ръководител за усъвършенстване SIAT.

Сертифицирането на първите сензорни терапевти днес е доказателство за успешен модел на партниране между граждански организации, държавна и местна власт и професионални общности в името на националната кауза – децата, заяви г-жа Ева Жечева. Държавната агенция за закрила на детето подкрепя усилията на Фонда за терапии на деца с аутизъм и на всички неправителствени организации, работещи за децата. Разработваме политики за подобряване на условията за живот на децата с увреждания и техните семейства чрез Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания и лицензирането на центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца със специфични особености в психичното развитие. В ръцете на възрастните е целият свят и бъдещето на всяко дете, наша е отговорността заедно да работим, за да направим този свят по-добър и да гарантираме равни възможности за развитие и достоен живот на всички деца, каза г-жа Жечева.

До момента в България нямаше нито един специалист, обучен и работещ според световно наложените и доказани стандарти. Сензорните терапевти, които днес получиха своите сертификати, са първите, които ще прилагат наученото, за да подобрят комуникацията, разбирането и социализацията на децата от аутистичния спектър, да научат децата как да интегрират сетивата си към заобикалящия ги свят, да им създадат мотивация, знания и умения, чрез които тези момчета и момичета да излязат от техния свят, за да навлязат в нашия.

Сред сензорни терапевти, на които бяха връчени удостоверения, е г-жа Мина Ламбовски – ръководител на сдружение „Тацитус” и един от моторите на процеса за промяна на нагласите на обществото ни към децата от аутистичния сектор и подготовката на квалифицирани специалисти за работа с тях и семействата им.