България и Латвия обмениха опит в управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111

България и Латвия обмениха опит в управлението на Националната телефонна линия за деца 116 111

13.06.2023г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Теодора Иванова и експерти от ДАЗД бяха на работно посещение в гр. Рига, за да обменят опит с представителите на Държавния инспекторат за закрила правата на децата, които отговарят за хармонизирания телефон 116 111 в Република Латвия.
Какви са предизвикателствата пред поддържането, усъвършенстването и управлението на детските телефонни линии, изискванията, на които трябва да отговарят консултантите, справянето с кризисни ситуации, са само част от темите, които обсъдиха експертите от ДАЗД с колегите си от Латвийската република.  
В България Държавната агенция за закрила на детето поддържа Националната телефонна линия за деца от 2009 г. От месец юни 2021 година ДАЗД е официален член на Глобалната мрежа от национални телефонни линии за деца – Child Helpline International (CHI). Линията е безплатна, анонимна и на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата, разказаха експертите на ДАЗД на представителите на Държавния инспекторат за закрила правата на децата на Латвия. Детската линия в прибалтийската държава също е анонимна и безплатна и се обслужва 24 часа.
По време на срещите стана ясно, че двете национални телефонни линии за деца функционират почти идентично. При всяко обаждане най-важната стъпка за консултантите е да свалят напрежението и да окажат подкрепа на всеки, които ги е потърсил. В Латвия, както и у нас се наблюдава намаляване на мълчаливите обаждания на Линиите, като в същото време се увеличават консултациите по различни теми.
„За Държавната агенция за закрила на детето Националната телефонна линия за деца 116 111 винаги е сред основните приоритети. Полагаме всички усилия за нейното надграждане и популяризиране, защото е много важно най-вече децата, но и всеки възрастен, който има нужда от подкрепа, свързана с отглеждането на дете, да знаят, че по всяко време може да се обадят и да споделят с подготвени специалисти, за да получат помощ или съвет. Срещите с колеги от други страни, които поддържат детските линии са изключително важни, за да може да сравним постигнатото и заедно да сме си полезни за още по-доброто качество на тази толкова важна услуга“, каза по време на работната среща с Държавния инспекторат за закрила правата на децата на Латвия д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.
Д-р Иванова и част от екипа й посетиха и Министерството на социалните услуги в Латвия, където обсъдиха с латвийските си колеги системата за закрила на децата в двете страни.
Екипът на ДАЗД посети и Център Дардедзе и на място се запозна с работата на неправителствената организация, която е насочена към превенция насилието над деца и е с повече от 20 години опит.