България получи международно признание след провелият се 17-ти международен семинар на Фондация „Азия-Европа“ у нас

20.12.2017г.

<p style="text-align: justify">Председателят на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева, която председателстваше българската делегация получи персонални благодарствени писма за личния си принос в организацията и инициативата за детското участие в семинара, както и  получи  потвърждение за бъдещо партньорство от страните членки.
За първи път в семинар на АСЕФ взеха участие деца. Това се случи благодарение на активната работа на Съвета на децата към ДАЗД във вземането на решения и  политики касаещи децата на България и света.
След провелия се  семинар повече от 50 държави припознаха модела на българското  детското участие.
Българската държава е  една от най-активните, която участва в планирането на процеси касаещи децата в международен план.</p>
[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/12/ASEF-Appreciation-Letter…; download="all" viewer="google"]

&nbsp;

&nbsp;

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.