България представи своя модел за детско участие на семинар в Съвета на Европа в Страсбург

14.12.2016г.

На 13 и 14 декември в сградите на Съвета на Европа в Страсбург се провежда въвеждащ семинар за Инструмента за оценка на детското участие през 2017г.

На срещата присъстват Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, Йоана Захариева, председател на Съвета на децата към ДАЗД, Радостина Ангелова - изследовател, и Петя Димитрова, експерт от Държавната агенция.

Те се запознаха с Инструмента за оценка и работят по съставянето на план за неговото прилагане в България.

Инструмента за оценка е методология, чрез които страните самооценяват прилагането на правото на децата да участват. Инструментът не само дава възможност да се популяризира детското участие, но и да се даде реална преценка на ситуацията и да се изведат препоръки за по-нататъшни действия.

България, наред с Италия и Литва, след заявен интерес бе избрана от Съвета на Европа в конкуренция с останалите европейски страни да бъде една от пилотните страни за прилагане на Инструмента, като ще се ползва от експертната подкрепа на международно признати експерти като Ан Кроули, консултант за правата на детето във Великобритания и координатор на групата на консултантите, Джерисън Лансдаун, международен консултант на правата на детето и Мике Шуурман, консултант на правата на децата и европейските въпроси, и главен координатор по политика и застъпничество в Eurochild.

[su_slider source="media: 3536,3537,3538,3539" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.