България представя политиката са за подкрепа на децата

03.04.2016г.

<div class="single_news">
<div class="cms_plugin cms_plugin-news-news-content-1045 cms_render_model">

Пристигна първият чуждестранeн участник в международната конференция за правата на детето на 5 и 6 април 2016 г., на която ще бъде лансирана новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.). Това е г-жа Елда Морено, един от тримата представители на високо равнище от ООН. По-късно днес на българска територия се очаква и г-жа Пернила Баралт, държавен секретар на Министерство на здравеопазването и социалните въпроси на Швеция.

В първия ден на конференцията, на 5 април, България ще има уникалния шанс да представи постиженията си в закрилата и гарантирането на правата на децата пред делегатите на конференцията. Пред европейските министри и представителите на световни институции и организации ще бъдат презентирани националните стратегии за правата на детето, конкретните механизми за тяхното изпълнение и успешните практики при прилагането им. Сесията е построена на принципа на изграждане на къща. В основата на общия дом е Национална стратегия за детето 2008-2018. Върху тази основа България изгражда „колоните“ на системата за подкрепа и закрила на детето, които кореспондират с приоритетите на Стратегията на Съвета на Европа от София, а именно:
<ul>
<li>Правото на детето да живее в семейна среда;</li>
<li>Правото на детето на здравеопазване;</li>
<li>Правото на детето на образование;</li>
<li>Деца и правосъдие;</li>
<li>Участие на децата.</li>
</ul>
Всяка колона има няколко „градивни елементи“, които са основните компоненти за развитието и прилагането на национални политики:
<ul>
<li>Създаване на адекватна правна и административна рамка;</li>
<li>Приемане на съответни политики и ясна политическа ангажираност;</li>
<li>Регулация, развитие и делегирани социални услуги;</li>
<li>Насърчаване на качеството и въздействието с подходящи инструменти за наблюдение и оценка.</li>
</ul>
Българският опит ще представят председателят на ДАЗД Ева Жечева, зам.-министрите на труда и социалната политика Лазар Лазаров, на здравеопазването д-р Адам Персенски, на правосъдието Вергиния Мичева, г-жа Грета Ганчева – директор дирекция в МОН, програмният директор на Национална мрежа за децата Дани Колева. Специално участие в панела имат представителите на децата, сред които заместник председателя на Съвета на децата към ДАЗД Йоана Захариева. Сесията ще модерира Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За нашите деца“ .

По време на сесията ще бъдат представени данни за детската бедност, процеса на деинституционализация, семейните модели, предизвикателствата в сферите на образование, здравеопазване и подкрепа на групите в риск.

Конференцията за лансиране на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016- 2021 започва в 9.00 часа в зала Роял на хотел София Балкан на 5 април.

</div>
</div>