България със своя кандидатура за Комитета за правата на детето на ООН

05.04.2016г.

Доц. д-р Велина Тодорова е кандидатурата на Република България за член на Комитета за правата на детето на ООН. Това обяви министърът на външните работи и председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа г-н Даниел Митов по време на конференцията на високо ниво за правата на детето.

Доц. Тодорова е един от авторите на Стратегията от София за правата на детето /2016-2021/. Тя представляваше страната ни в Експертния комитет за подготовка на новата Стратегия. Член е на Европейската комисия по семейно право и на Международното общество по семейно право.

Конференцията под надслов „Достигаме висини за правата на детето“ се организира в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Домакини са Министерство на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.