ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ КАРТИ

28.01.2019г.

Уважаеми госпожи и господа,

Уведомяваме Ви, че информационните карти, чрез които Държавната агенция за закрила на детето набира информация за дейността на социалните услуги, специализираните и образователните институции и екипите, създадени по Координационния механизъм, са достъпни за електронно отчитане на сайта на ДАЗД на следния адрес: https://sacp.government.bg.

 

 

 

 

 

 

 

 

За да попълните картите, е необходимо да натиснете бутон „ИНФО-КАРТИ“ намиращ се на официалната страница на ДАЗД или бутон „Инфо-карти“ в рубрика „Лицензиране“, след което да се регистрирате с актуална електронна поща и потребителско име (не е необходимо то да отговаря на името на организацията Ви – тази информация ще попълните в самата карта). Следвайте инструкциите за регистрация и мерките за сигурност. Моля, при попълване на информационните карти следвайте инструкциите, за да бъде Вашата информация валидирана и изпратена до нас.

Попълвайте САМО он-лайн формулярите на информационните карти. Не изпращайте попълнени формуляри на хартиен носител. Възможността за сваляне на текстов документ е дадена единствено за Ваше улеснение при подготовката на информацията, която подавате.

След като попълните картата и натиснете бутон „Изпращане“, едновременно до Вас (на посочената електронна поща) и до ДАЗД ще достигне генерираният документ. Ако забележите някаква техническа грешка или неточност – моля да ни информирате своевременно, за да се избегнат грешки в отчитането.

Моля, обръщайте внимание на правилното сумиране на цифрите (например, общият брой от 25 деца трябва да бъде сумата на 10 момчета и 15 момичета), тъй като информацията, която подавате се използва за анализи, отразяващи реалната картина на грижата за децата и следва тя да бъде актуална и точна.

За всякакви възникнали въпроси, свързани с отчитането на дейността Ви, можете да се обръщате към нашите експерти на следния E-mail адрес: sacp@sacp.government.bg