ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111

17.03.2017г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ОТ 18.00Ч. НА 17.03.2017Г. ДО 08.00Ч. НА 20.03.2017Г., ЩЕ ИМА ТРУДНОСТИ ПРИ СВЪРЗВАНЕ С НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 116 111.

ПРИ СПЕШНИ И КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, МОЛЯ ЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 112.

МОЛЯ ДА НИ ИЗВИНИТЕ ЗА ПРИЧИНЕНИТЕ НЕУДОБСТВА.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.