Велина Белева е новия заместник-председател на ДАЗД

20.07.2016г.

<div class="single_news">

Със заповед на премиера на Република България г-н Бойко Борисов г-жа Велина Белева от днес е назначена за заместник председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Велина Белева е завършила две магистърски програми по специалностите „Застраховане и социално дело“ в УНСС и „ Международна икономика” в Икономическия институт на БАН по програма съвместно с Великотърновски университет  „Св. Св. Кирил и Методий”. Своето професионално обучение продължава в Институт за следдипломна квалификация към УНСС със специалност „Публична администрация, а по- късно изучава „ Мениджмънт в областта на културата“ във философския факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“. Завършила е и множество специализации в Институт по публична администрация.

От началото на 2008 година изпълнява длъжността заместник-кмет в район „Студентски“, а след последните местни избори остава в ръководния екип за трети мандат. Ресорът, с който тясно е ангажирана е свързан с образование, култура, здравеопазване и социални дейности. Има дългогодишен опит в разработването и прилагането на различни програми и стратегии, както и в ръководенето, администрирането и координирането на национални и европейски проекти.

Активно организира и  участва в многобройни  социални, културни, образователни, спортни и граждански инициативи. Участвала е в множество форуми, свързани с детски и младежки въпроси. Активно работи с деца и с хора с увреждания и е сред основателите на Първи баскетболен клуб на хора в инвалидни колички – София.

[su_slider source="media: 4685"]

</div>