Велина Стоянова бе председател на ДАЗД за един ден

22.03.2010г.

Велина Стоянова — ученичка в 9 клас на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, стана председател за един ден на Държавната агенция за закрила на детето.

Г-жа Надя Шабани, председател на ДАЗД, предаде поста на Велина по време на редовната седмична оперативка и я запозна с работата на дирекциите на Агенцията.

Велина Стоянова е участник в международната инициатива на „Джуниър Ачийвмънт България” — „Мениджър за един ден”. Инициативата се провежда за седма поредна година.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.