Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Велина Стоянова бе председател на ДАЗД за един ден

22.03.2010г.

Велина Стоянова — ученичка в 9 клас на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, стана председател за един ден на Държавната агенция за закрила на детето.

Г-жа Надя Шабани, председател на ДАЗД, предаде поста на Велина по време на редовната седмична оперативка и я запозна с работата на дирекциите на Агенцията.

Велина Стоянова е участник в международната инициатива на „Джуниър Ачийвмънт България” — „Мениджър за един ден”. Инициативата се провежда за седма поредна година.