ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ МАРИЯНА НИКОЛОВА УЧАСТВА В ЗАКЛЮЧИТЕЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА ПО ПОКАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Д-Р ЛИЛОВА

26.03.2019г.

Вицепремиерът Марияна Николова бе официален гост на заключителната сесия на първото редовно заседание на Съвета на децата за 2019 година. Събитието се състоя в гр. София по инициатива на Председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и Съвета на децата към Агенцията.

Д-р Лилова представи на членовете на Съвета вицепремиера по икономическата и демографската политика и след аплодисментите даде думата на г-жа Николова, която се обърна към присъстващите в залата със следните думи: „Живеем във време, в което технологиите и дигиталният свят са неизменна част от живота ни. Възползвайте се от тях, но не допускайте те да ви обсебят и да властват в ежедневието ви. Бъдете непримирими към агресията във всичките ѝ форми и сигнализирайте държавните институции при случаи на насилие. Покажете на своите връстници толерантност, съпричастност, отзивчивост, отстояване на обществено значими каузи, нулева търпимост към несправедливостта и неграмотността“.

На свой ред д-р Лилова поздрави децата, като им благодари за тяхната активност по време на сесиите на Съвета на децата през изминалата 2018-та година, както и за дейността им по места. Вицепремиерът и председателят на ДАЗД адмирираха факта, че членовете на Съвета активно отстояват правата си, като изразяват неподправени мнение и позиция.

В разгара на заключителното заседание, председателят на Съвета на децата Ива Иванова (гр. Монтана) и зам.-председателят Рая Топузакова (гр. Габрово), направиха обстоен отчет на дейността на Организацията за изминалата 2018-та година. Бяха представени резултатите от инициативите на Съвета в областите: Здравно образование и безопасно лято 2018, Седмица за безопасен интернет, Седмица на толерантността, Седмица за правата на детето, Заседание на Националния съвет за закрила на детето и др.

Беше представен и Планът за дейността на организацията към ДАЗД за 2019 година. В резюме той включва следните инициативи: Ден за безопасен интернет (по места), Безопасно и здравословно лято, Панаир на професиите, Седмица на детето, отбелязване на Деня на българската община (поздравителни адреси по места), Седмица на правата на детето, Ден против сексуалното насилие над малолетни и непълнолетни, Седмица на толерантността, флашмобове, инсталиране на капсула на времето с послание до децата през 2030 година и др. В центъра на събитията Съветът на децата поставя акцент върху тазгодишното юбилейно честване на 30-та годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето.