Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Всички институции ще си взаимодействат срещу отпадането на деца от училище

16.06.2017г.

Доктор Валентин Димитров, зам. председател на Държавната агенция за закрила на детето,  взе участие на Национална среща – дискусия на тема „Мерки за обхващане, задържане и превенция на отпадането на децата и учениците в детските градини и училищата. Ефективно взаймодействие между институциите“ , организирана от Министерство на образованието.

На срещата, която се проведе в парк-хотел „Москва“ взеха участие Томислав Дончев, заместик министър-председател, Красимир Велчев, министър на образованието, Валентин Радев, министър на вътрешните работи,  Росица Димитрова, заместник – министър на труда и социалната политика,  Кирил Ананаиев, заместник – министър на финансит, Йорданка Фандъкова, кмет на София,  както и представители на РУО, НСОРБ и областни администрации

„Най-голямата загуба на общественото благосъстояние е ранното отпадане на децата от училище“. С тези думи министър Вълчев откри срещата.

„От месеци наред Държавната агенция за закрила на детето усилено работи точно в тази посока – абсолютно взаимодействие между всички органи по закрила на детето, защото само по този начин държавата ще засвидетелства, своята ангажираност към всички деца в страната“. Това каза по време на дискусията, д-р Валентин Димитров, зам. председател на ДАЗД.

В края на срещата се взе решение още през месец юли да бъде създаден механизъм за взаимодействие между институциите, които да работят, за това да се обхванат и задържат децата от уязвимите групи в детските градини и училищата.

Вътрешният министър Валентин Радев обеща присъствие на полицаи, когато екипите търсят необхванати в училище деца, а вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че „образованието е най-големият приоритет на правителството, по-важно от инфраструктурата и може да се сравнява единствено със сигурността“.[su_slider source="media: 2741,2742,2743" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]