Втора национална конференция ще обсъжда въвеждането на системни спортни занимания в домовете за деца, лишени от родителски грижи

20.02.2010г.

На 24 февруари т.г. /сряда/, от 10 ч., в Националната спортна академия "Васил Левски", ще се проведе Втората национална конференция по проблемите на физкултурата и спорта в домовете за деца, лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ на тема "Заедно за системни спортни занимания".

Събитието се организира от Държавната агенция за закрила на детето и Българската спортна федерация за деца, лишени от родителски грижи, и ще се проведе под патронажа на вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов.

В конференцията ще участват представители на министерствата на труда и социалната политика, на здравеопазването, на физическото възпитание и спорта, на Българския олимпийски комитет, на общинските власти, както и директори на ДДЛРГ.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.