Втора среща на кризисните центрове за деца във Велико Търново

25.09.2016г.

<div class="single_news">

По инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ Офелия Кънева и съвместно с изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане /АСП/ г-н Цветан Васев от началото на лятото стартира кампания за осъществяване на национални работни срещи на кризисните центрове за деца в цялата страна, като акцентът беше специално върху деца, жертва на трафик. Първата среща се проведе в гр. Алфатар, а ДАЗД и АСП се ангажираха съвместно с екипите на Кризисните центрове да разработят насоки/указания, предназначени за професионалистите, работещи в кризисните центрове. Именно тези насоки бяха представени на следващата такава среща, която се проведе преди дни във Велико Търново. Събитието съвпадна и с отбелязването на 10 години от разкриването и функционирането на първия кризисен център за деца в страната в с. Балван.

Конференцията бе открита от директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община Велико Търново Росица Димитрова в присъствието на зам. председателя на ДАЗД Велина Белева, г-жа Ева Жечева - представител от екипа на омбудсмана на Република България, както и г-жа Лидия Загорова от Сдружение „Пренебрегнати деца”.

Двудневният форум имаше за цел да анализира функционирането на услугата, да бъдат отчетени промените на местно и национално ниво, настъпили в продължение на десет години. Колегите от Велико Търново разказаха за добри практики и отлични взаимодействия, когато се касае за дете жертва на трафик с местната власт, полицията, неправителствените организации и всички структури, които имат отношение към защитата на децата.

Изготвените и представени насоки от експертите на Държавната агенция за закрила на децата имат за цел да изострят наблюдението върху детето в Кризисния център, намиране на най-доброто и трайно решение за благосъстоянието на детето, както и активно проследяване и подкрепа на развитието на детето след излизането му от Кризисния център.

По време на дискусията участниците се запознаха с доклад за проблемите и трудностите при нейното предоставяне и предложенията за подобряване на ефективността й. Доклад имаше и от сдружение „Пренебрегнати деца“, резултат от дългогодишни изследвания, наблюдения, посещения в кризисните центрове.

Отчетено бе, че благодарение на социалната услуга, предоставяна в Кризисния център в с. Балван, децата отново се връщат към нормалното детско ежедневие със спорт, игри, танци, забавления, опознаване на красотата на България, културно-историческото и природното й богатство.

В края на двудневното заседание всички присъстващи посетиха и самият кризисен център в с. Балван, където бяха посрещнати по традиция с домашно приготвена питка и сол. По случай рождения ден децата от кризисния център бяха подготвили специална програма, в която се включиха и бивши възпитаници на центъра.

[su_slider source="media: 4031,4032,4033,4034,4035,4036,4037,4038,4039,4040,4041,4042,4043,4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,4051,4052,4053,4054,4055,4056,4057,4058,4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066,4067,4068,4069,4070,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4078,4079" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

</div>
&nbsp;

&nbsp;