Второ заседание на Съвета на децата към ДАЗД бе закрито в сградата на Община Велико Търново

27.06.2017г.

Велико Търново домакинства второто национално заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето. Три дни в Старата българска столица представителите на Съвета  обсъждаха актуални въпроси и формираха предложения, които ще отнесат до законодателната и изпълнителната власт.

Темите бяха свързани с гарантиране на гражданските права и отговорности на децата и младите хора, превенцията на насилието и агресията в училище, както и приобщаващото образование.

Бе подписано споразумение за сътрудничество между Висшия адвокатски съвет и Държавната агенция за закрила на детето. Това обяви председателят  на Съвета на децата Йоана Захариева. Тя обясни, че подаването на информация за различни проблеми, касаещи децата, ще съдейства за адекватното реагиране от институциите. Юристите ще се включат и в организирания от Съвета на децата „Панаир на професиите”, на който ще обяснят на подрастващите с какво могат да се занимават, ако завършат специалността право. На заседанието се оформи и мотото „ Най-големият защитник на детето е самото дете“.

По време на заседанието бе обсъдена  и Наредбата за приобщаващото образование. Участниците в срещата са се обединиха около мнението, че образованието трябва да се адаптира към нуждите на децата. Важен елемент от системата е и разкриването в повече населени места на Центрове за личностно развитие.

В момента детската агресия е израз най-вече на привличане на внимание и изразяване на индивидуалност, тъй като липсват алтернативи за себеизразяване. „Затова на подрастващите трябва да се дават разнообразни възможности чрез развиване на хобита и таланти, така че физическата и вербалната агресия да се преодоляват. Важна е връзката между учителите и учениците. Като форма за решаване на проблеми могат да се използват дискусии по житейски теми с участието на учители – любимци на децата. Важна е и подкрепата от връстници и създаването на неформални групи с такава цел. За отричане на физическата и вербалната агресия могат да се привлекат известни личности, харесвани от младите хора“, каза още Йоана.

Основни предложения от заседанието на Съвета на децата ще бъдат разгледани на Националния съвет на Държавната агенция за закрила на детето , който ще се проведе след две седмици. Това обяви главният секретар на Държавна агенция за закрила на детето  Теодора Иванова.

В момента тече процедурата по избор на нови членове на Съвета, защото както казват децата навършилите 18 години деца се „пенсионират“.  Новите членове ще бъдат избирани до 10.септември, а първото им участие в заседание ще е в Стара Загора.

Децата благодариха на кмета на Велико Търново за прекрасната  културна програма, която той  им подари.

[su_slider source="media: 2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.