Възможностите и предизвикателствата пред детското участие в България ще бъдат обсъдени на кръгла маса

26.10.2014г.

На 28 октомври, вторник, от 09.30 часа в зала „Европа” на хотел “Рамада” ще се проведе заключителна кръгла маса на тема „Насърчаване на детското участие в България – възможности и предизвикателства“.

На форума ще бъдат представени и обсъдени резултатите от пилотния проект „Насърчаване на детското участие чрез засилване на ролята на ученическите съвети на училищно, общинско, областно и национално равнище”, предизвикателствата и възможностите пред детските съвети и ще бъдат формулирани препоръки за насърчаването на детското участие в България.

Проектът стартира през 2012 г. по инициатива на ДАЗД,  с подкрепата на УНИЦЕФ, Министерството на образованието и науката и Национална мрежа за децата и се изпълнява от Фондация Партньори – България. В три области – Благоевград, Монтана и Сливен – бяха създадени пилотни съвети на децата на училищно, общинско и регионално ниво, които целят да промотират правото на децата да изразяват своето мнение, както и да развият уменията и на деца и на възрастни за ефективна комуникация по въпроси, които касаят децата.

Участие в кръглата маса ще вземат партньорските организации по проекта, представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, които ще споделят своя опит и ще представят свои добри практики за насърчаване на детското участие.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.