В България стартира европейската кампания срещу детската бедност

21.10.2010г.

С подписите на заместник-министъра на труда и социалната политика Валентина Симеонова и председателя на ДАЗД Надя Шабани стартира в България европейска кампания срещу детската бедност. Създадена от европейската детска мрежа Eurochild, кампанията цели да напомни на европейските политици, че детската бедност е измежду най-сериозните предизвикателства, които ЕС трябва да преодолее.

„Аз лично съм убедена, че когато инвестираш в децата, това е инвестиция в по-доброто бъдеще на човечеството”, заяви при подписването председателят на ДАЗД Надя Шабани.

Валентина Симеонова, заместник - министър на труда и социалната политика, гарантира, че предоляването на високите нива на детска бедност е измежду ключовите приоритети на МТСП и на цялото правителство. А изпълнителният директор на Националната мрежа за децата Георги Богданов заяви, че „бедни и необразовани деца в България днес – това означава бедни и необразовани възрастни утре. По тази причина премахването на детската бедност у нас е един от най-важните въпроси, на които заедно трябва да открием отговор, и то бързо.”

Едно на всеки 5 деца в ЕС е заплашено от бедност, сочи официалната статистика, като всяко десето дете живее в семейство, в което никой от възрастните няма работа. Всеки седми млад човек на възраст между 18 и 24 години е само с основно образование и не е включен в никакви обучения или квалификационни курсове – младежи в подобна ситуация са около три пъти по-застрашени от бедност, отколкото тези със средно образование.

Не по-малко сериозна е ситуацията у нас - 26% от българчетата, или над 420 000 деца, живеят в бедност. По този показател страната ни е на предпоследно място в ЕС, като единствено в Румъния детската бедност е по-висока.

Няколко са основните стъпки в борбата с детската бедност според европейските експерти:

  • На първо място това е разработване на адекватна система за подкрепа на семействата в нужда – включваща не само достойни социални плащания, но и ефективна социална работа с тези хора.
  • Образованието е друг ключов фактор в борбата с бедността – необходимо е да се осигури достъп до образование на всяко дете, да се спре отпадането на децата от училище и да се създаде гъвкава система за квалификация на младите хора с ниско образование.
  • И накрая, но не на последно място, е ефективната здрава грижа за децата и майките, както и изграждането на работеща система за педиатрична помощ.

Кампанията „Да спрем детската бедност” за България се координира от Национална мрежа за децата с подкрепата на Институт за социални дейности и практики, членове на международната детска мрежа Eurochild.