В гр. Полски Тръмбеш се проведе инициативата на Съвета на децата към ДАЗД „Безопасно и здравословно лято"

06.08.2015г.

На общинския басейн в гр. Полски Тръмбеш се проведе инициатива „Безопасно и здравословно лято“. В нея се включиха много деца и техните родители. Те научиха за рисковете, които крие къпането на необезопасени места и как да се предпазват от инциденти в басейна. Специалист им разясни какво е влиянието на слънчевите лъчи върху кожата им и кога е най-полезно да играят навън.

Инициативата бе организирана от представителя на Област Велико Търново в Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето Михаела Романова със съдействието на Община Полски Тръмбеш.

Михаела разказа на момчетата и момичетата край басейна за същността и работата на детския консултативен орган на ДАЗД. След това заедно пуснаха балони с послания към връстниците си за цветно и безопасно лято.

Инициативата в град Полски Тръмбеш е част от поредицата събития, които Съветът на децата ще проведе в цялата страна. Те бяха обсъдени и планирани на заседанието му на 01 юни в гр. София. Целта на кампанията е младите хора и техните родители да се запознаят с правилата за безопасност, за да бъде лятото весело и безгрижно.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.